Caffi Atgyweirio

Galwch draw i'n Caffi Atgyweirio os oes gennych eitem yn y cartref sydd angen ei drwsio

Ychwanegu Gweithgaredd at eich Cynlluniwr
Manylion
Dyddiadau Agor
Ail ddydd Iau bob mis
Amseroedd Agor
1 - 4pm
Pris
Rhad ac am ddim

Cynhelir ein Caffis Atgyweirio ar yr ail ddydd Iau o bob mis, rhwng 1pm a 4pm.

Mae amryw o atgyweiriwyr gwirfoddol yn mynychu bob mis ac yn gallu cynnig cyngor a chymorth ar gyfer atgyweirio a thrwsio eitemau cartref sydd wedi torri.