School kids getting a tour of the manor house

Sesiwn Gwrthrych Dirgel Fictoraidd

 • Sesiwn hwyliog, ymarferol, lle bydd y plant yn dysgu trwy geisio adnabod swyddogaeth amrywiol gwrthrychau cartref hanesyddol.
 • Gall ddigwydd naill ai ym Maenordy Scolton, neu yn yr ystafell ddosbarth.
 • Addas ar gyfer 7-11 oed.
 • Gall gynnwys hyd at 30 o blant.
 • Hyd tua 1–2 awr / £3 y plentyn

Sesiwn Archwiliwr Coetir

 • Yn darparu profiad ymarferol o fywyd gwyllt a phlanhigion Sir Benfro mewn amrywiaeth o gynefinoedd gan gynnwys coetiroedd naturiol a dolydd
 • Gellir ei deilwra i'r Cyfnod Sylfaen neu CA2
 • Yn gallu darparu ar gyfer hyd at 30 o blant
 • Hyd 2–4 awr / £3 y plentyn
Kids climbing on wood playpark

Taith Wenyna

 • Taith dan arweiniad Cymdeithas Gwenwynwyr Sir Benfro o Ganolfan Wenyna Sir Benfro
 • Yn addas ar gyfer CA2 i fyny
 • Yn gallu darparu ar gyfer hyd at 30 o blant
 • Hyd 1 awr / £2 y plentyn

Adeiladu Eich Blwch Adar eich Hun

 • Ar gael drwy Siop yr Orsaf
 • Addas ar gyfer CA2
 • Yn gallu darparu ar gyfer hyd at chwech o blant
 • Hyd 30 munud / £4 y plentyn
 • Lawrlwythwch ragor o wybodaeth yma

Blychau Adnoddau

 • Blychau Adnoddau i blant y Cyfnod Sylfaen eu defnyddio ar y safle ym Mharc Scolton
 • £2 y plentyn

Gallwn hefyd ddarparu deunyddiau am ddim ar gyfer dysgu oddi ar y safle. Mae’r 'Blychau Darganfod' yn cynnwys deunyddiau sy'n ymwneud â phynciau hanesyddol, gan gynnwys hanes, ffydd a gwyddoniaeth; Mae pecynnau 'Degawdau' yn cynnwys ystod o ddeunydd sy'n dangos hanes degawdau o 1900–1989. Holwch am fwy o fanylion.