Sesiwn Flasu Cadw Gwenyn

Sesiwn flasu i bawb sydd â diddordeb mewn cadw gwenyn mêl

Ychwanegu Gweithgaredd at eich Cynlluniwr
Manylion
Dyddiadau Agor
Dydd Sadwrn 18 Mai, Dydd Sadwrn 15 Mehefin a Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf
Amseroedd Agor
1 - 3pm
Pris
O £7.50 – £10.00
Oedrannau
12 oed a hŷn

Bydd Cymdeithas Gwenynwyr Sir Benfro yn cynnal tair o'i sesiynau rhagflas poblogaidd ym Maenordy Scolton ddydd Sadwrn 18 Mai, dydd Sadwrn 15 Mehefin a dydd Sadwrn 13 Gorffennaf.

Cewch daith dywys o amgylch y Ganolfan Wenyna a chael cyfle i gael tro mewn gwisg gwenynwr i weld y ffordd mae cwch gwenyn yn gweithredu a chyfarfod â'r gwenyn (os yw'r tywydd yn caniatáu).

Cynhelir y sesiynau rhagflas o 1pm i 3pm a chost y tocynnau yw £10 i oedolion a £7.50 ar gyfer consesiynau (rhaid i bawb sy'n mynychu'r sesiwn fod dros 12 oed).

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly bydd cadw lle ymlaen llaw yn hanfodol. Er mwyn cadw eich lle, cysylltwch â Nikki Caldwell drwy ffonio 01437 731328 neu anfonwch e-bost at [javascript protected email address]

Sylwer: Bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau glaw / bŵts hyd llawn eich hun, yn ogystal â menig 'marigold'.