Interior entrance gift shop

Byddwch bob amser yn cael eich cyfarch â gwên wrth deulu Scolton yn y Ganolfan Groeso. Gadewch i ni eich helpu i gynllunio eich diwrnod yn Scolton i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o bopeth a gynigiwn, ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am yr em ddiddorol hon o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol Sir Benfro. 

Tâl Mynediad

Mae tâl parcio o £4.00 - £6.00, neu £35.00 am docyn blynyddol, yn datgloi ystod lawn o weithgareddau awyr agored Parc Maenordy Scolton!